Wypoczynek plażowo-urbexowy. Shimoda / Beach and urbex holiday. Shimoda

Kolejny obsuw, tym razem spowodowany upałem, nie pozwalającym się na niczym skupić oraz zagraniczną delegacją z dalekiej Polszy, którą miałam przyjemność gościć na Tokiach przez ostatni tydzień. Niniejszym przystępuję do nadrabiania zaległości, relacją z dwudniowego wypadu do Shimody.

I failed to update again, his time because of heat which makes it impossible to concentrate and because of foreign delegation from far away Poland which I could host in Tokyo within last week. Here we go again with report form 2-day trip to Shimoda.

Czytaj dalej

Reklamy