Japonia po raz pierwszy – pytania i odpowiedzi / First time Japan – questions and answers

Dostałam linka do tego (klik) artykułu z pytaniem, czy to wszystko prawda i tak mi się nasunął pomysł, że z tego może wyjść całkiem niegłupi pierwszy post o Japonii, więc niniejszym przystępuję do potwierdzania/obalania mitów o kraju, w którym mieszkam co prawda tylko pół roku, ale jako jakże niesamowicie wykształcona w tym kierunku Pani Japonistka mogę się chyba wypowiadać :d

Pozdro dla K.!

I got this (click) article with a question if it is all true and just thought that it may be not so bad idea for the first post about Japan. I live here only for half a year, but since I’m a super highly-educated Japanese Studies Expert, I think I may say something about it:d

 1. PRAWDA. TRUE.

Automaty są wszędzie. Nic dodać, nic ująć.

Vending machines are everywhere. Nothing to add.

 1. PRAWDA. TRUE.

Tutejsze toalety są świetne. Myją tyłek na 3 sposoby, imitują dźwięk spuszczanej wody, jeżeli nie chcemy, żeby ludzie dookoła wiedzieli, co właśnie robimy w toalecie, a w damskich jest zamontowany alarmowy przycisk anty-zboczeńcowy (nie wiem jak w męskich, zapytam znajomych:d). A najlepsze jest to, że w zimie mają podgrzewane deski. Dobrze, że nie mam takiej w pokoju, bo gdybym miała, to bym nie wyszła z łazienki przez całą zimę – ludzie mieszkający w akademiku o papierowych ścianach zrozumieją, o co mi chodzi. Poza tym japońskie toalety publiczne są czyste, bezpłatne i bezproblemowe do znalezienia. Nic tylko korzystać!

Japan’s toilets are awesome! They wash your butt in 3 different ways, imitate the sound of flushing water if you don’t want people around to know what are you doing in the toilet, in the lady’s ones you can find a special anti-pervert alarm button (don’t know about men’s toilets, I’ll ask friends:d). The best are warm seats in winter. If I had it in my room I wouldn’t get out of toilet for the whole winter – people living in a paper-like walled dormitory know what I mean. Also, Japanese public toilets are clean, free of charge and easily accesiible. Just use them!

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG

Jak NIE używać toalety – ciekawe, dlaczego instrukcja jest tylko po chińsku:d / How NOT to use the toilet – anybody surprised it’s in Chinese only? :d

 1. PRAWDA. TRUE.

Chyba nic więcej do dodania w tej kwestii.

And nothing to add.

 1. PRAWDA. TRUE.

Chyba każda prefektura ma swojego Kit Kata. Są tutaj tak bardzo popularne, bo po japońsku „kitto katsu” oznacza „na pewno wygrasz” i dlatego powstał zwyczaj jedzenia Kit Katów przed egzaminami. Najbardziej popularne są z zielonej herbaty i truskawkowe, a poniżej kilka zdjęć , co udało mi się zobaczyć / spróbować.

It seems like etery single prefecture has its own Kit Kat edition. They’re so popular here, because in Japanese “kitto katsu” means “you’ll surely win” and that’s why it’s quite popular to eat them before exams. The most popular flavours are green tea and strawberry, below some photos, what I managed to find / taste.

DSC_0326

Edycja z Kyushu: fioletowy ziemniak i truskawka / Kyushu edition: sweet potato and strawberry

DSC_0187

Yokohama: sernik truskawkowy, wasabi i rum z rodzynkami / Yokohama: strawberry cheesecake, wasabi, rum and raisins

DSC_0225

Kyoto: prażona zielona herbata / Kyoto: roasted green tea

DSC_0226

Ciekawostka noworoczna: kieszonkowe w batoniku / New Year’s one: pocket money + chocolate bar

DSC_0328

Edycja wielkanocna: szarlotka / Easter edition: apple pie

 1. PRAWDA. TRUE.

Istnieją. Nigdy w takim nie spałam, ale słyszałam mieszane opinie: albo że są drogie, albo że ciasne. Bardziej jestem w stanie uwierzyć w drugą niedogodność, bo noclegi tutaj są generalnie drogie i kapsuły nie są jakimś wyjątkiem.

They surely exist. I’ve never slept there, but heard ambiguous opinions: or they’re expensive, or too narrow. I trust the second one more, as accommodation here is expensive at general and capsules are not exception.

 1. (PÓŁ)PRAWDA. (HALF)TRUE.

Prawda, że love hotele istnieją. Zazwyczaj są zgromadzone w jednym miejscu w danym mieście albo dzielnicy, także zainteresowani wiedzą, w którą stronę iść, żeby je znaleźć. Pół odnosi się do opisu – tych tematycznych jest coraz mniej (chociaż nadal są, podobno), większość oferuje jednak pokoje, które mogłyby się równie dobrze znaleźć w „normalnym”, raczej drogim hotelu, może poza kilkoma detalami na wyposażeniu i w obsłudze, o których niekoniecznie powinnam pisać tak otwarcie. Nieprawda, że klienci nie spotykają się z obsługą.

No co? Don’t judge me.

True – they exist. Usually they’re gathered in the same area within a city or district, so those in need usually know where to go to find them. Half is about the description – those thematic ones are in a decline (but still exist, though), most of them offer rooms, which you may as well find in a “normal”, more expensive, hotels, maybe apart from some details in furnishings or service, which I shouldn’t write here about. Not true, that clients don’t meet the staff.

Come on, don’t judge me.

 1. PRAWDA. TRUE.

Nie jest ciężko dostać chusteczki na ulicy, chociaż zdarza się, ze obcokrajowcy są pomijani przez osoby rozdające, bo i tak nie zrozumieją umieszczonej na nich reklamy. A poza tym japońskie chusteczki, podobnie jak papier toaletowy są za cienkie, ciężko w nie nawet wydmuchać nos przy średnio umiarkowanym katarze, żeby się nie porwały. Gdyby ktoś kiedyś chciał mi wysłać paczkę, proszę pamiętać o chusteczkach;)

It’s not difficult at all to get tissues on the street, but it happens, that foreigners are deliberately omitted, because they can’t understand an add printed on it anyway. Also, Japanese tissues, as well as toilet paper, are too thin, it’s even hard to blow your nose with a moderately severe runny nose, not to make a hole in it. If anybody would like to send me something someday, tissues are highly appreciated;)

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Prawdopodobnie te chusteczki są poza moim zakresem cenowym;) Ale skoro są jeszcze bardziej soft niż zwykłe, to pewnie nie nadają się do niczego poza wyglądaniem ładnie w pokoju.

Probably these tissues are above my price range;) But if they’re really softer than a normal ones, surely you can’t do anything with them, maybe apart from decorating your room.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Maseczka tutaj to nic dziwnego, a powodów, żeby je nosić jest więcej niż tylko ochrona przed zarazkami. Osobiście miałam ten.. produkt na sobie raz, byłam szczerze zaskoczona, że da się w nim oddychać, a największą zaletą jest to, że nie widać człowiekowi twarzy, z wielkim, czerwonym, zakatarzonym nochalem pośrodku. Fanką jednak nie jestem.

Masks are nothing strange here and reasons why to wear them are more than only protecting yourself from the germs. Personally, I had this… product on my face once and was surprised that it’s possible to breathe. Their biggest advantage is that nobody can see your face, with a huge, swollen, red nose in a middle. I’m not a fan though.

DSC_0327

Najbardziej japońskie foto jakie mam! / The most japanese-style selfie I have!

 1. PRAWDA. / TRUE.

Jeden ze zwyczajów, które przeniosłabym do Polski:) Jeszcze to, że nawet w tanich knajpach woda, a nierzadko też zielona herbata, jest za darmo. Piwo nie.

One of the habits I’d like to have In Poland:) Also, even in a cheap places water and sometimes green tea are free of charge. Beer’s not.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Podobno. Tak słyszałam. Nie miałam za dużo do czynienia z japońską wsią, ale skoro nawet w Tokyo w większości sklepów część asortymentu jest wystawiona na zewnątrz i nikt tego nie pilnuje, to brzmi dość wiarygodnie.

I heard so. I don’t have musch experience with japanese countryside, but because even in Tokyo most shop’s stuff is displayed outside and nobody cares, it sounds legitimate.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Z samochodami w Japonii miałam jeszcze mniej do czynienia niż z wsią, nigdy na takim parkingu nie byłam, ale filmik chyba wyjaśnia wątpliwości. Poza tym trzeba uwzględnić, ze ten kraj jest naprawdę ciasny, biorąc pod uwagę, ile osób w nim mieszka, więc całe budownictwo idzie w górę albo w dół zamiast na boki. I wszystko jest zautomatyzowane. No, piętrowe parkingi rowerowe nie zawsze.

A propos roweru, na filmiku są pokazane okolice dworca Shin-Yokohama. Poznałam od razu, bo przejeżdżałam tamtędy po raz pierwszy nie dalej jak kilka dni temu:D

With Japanese cars I have even less experience than with a countryside, I’ve never been to such a car park, but I think movie explains everything. Also please note this country is really small as for number of people living here, so they build up and down instead of to the sides. And everything’s fully automatic. Oh, multistorey bike parkings not always.

As for bike, in the movie you can see the Shin-Yokohama station area. I recognized it at once, because I was cycling there a few days ago:D

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Z dzieciaczkami tutaj miałam do czynienia jeszcze mniej niż z wsią i samochodami, bo się ich boję i przed nimi uciekam. Ale jakieśtam tornisterki mają. Czy mam zrobić research na ten temat?

Podam ciekawostkę alternatywną, że na telefony z klapką mówi się po japońsku ‘galapagos”. Bo przypominają żółwia. Z Galapagos:D

I have literally no experience with kids, because I’m afraid of them and always run away. But they have some bags. Should I do a research on it?

Alternative fun fact: folding mobile phones are called “Galapagos” here. Because they look like a turtle. From Galapagos:D

 1. (PÓŁ)PRAWDA. / (HALF)TRUE.

Bardzo małe pół, bo generalnie prawda. Kotatsu jest super. Tutaj nie ma centralnego ogrzewania, co nie jest super, ale dlatego właśnie Japończycy wymyślili miliardy alternatywnych metod, jak się ogrzać zimą. Kotatsu może być malutkie na 2 osoby, a może być tak wielkie, że człowiek się cały wczołga pod ten stół i będzie czuł, że może wreszcie umrzeć szczęśliwy w ciepełku.

Nie powiedziałabym, że kolektywne jedzenie mandarynek przed telewizorem przy kotatsu jest aż tak reprezentatywne dla japońskiej rodziny, no ale niech będzie.

Very small half, because at general it’s true. Kotatsu is awesome. There’s no central heating here, which is not awesome, but that’s why Japanese have milliards of alternative ways how to warm themselves up. Kotatsu may be tiny, for 2 people, or so huge that one is able to crawl under it. And when you do, you feel you can finally die happy and warm.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kotatsu w naszym pokoju w guest housie w Aso, Kyushu / Kotatsu in our guest house room in Aso, Kyushu

 1. PRAWDA. / TRUE.

Początkowo zaskakiwały mnie niezapowiedziane, niezamawiane przekąski pojawiające się w pubach (izakayach), ale od jakiegoś czasu mam własną, konspiracyjną teorię na ich temat. Otóż nie podają ich wszędzie i za każdym razem trzeba do nich dopłacić, nie są za darmo. W izakayach, szczególnie tych najbardziej popularnych, często obowiązuje dodatkowa opłata za miejsce – płacisz za to, ze po prostu tam siedzisz. Analizując paragony opłata za otooshi jest zawsze taka sama jak opłata za miejsce i pojawia się albo jedno, albo drugie, opłata nie jest dublowana, więc doszłam do wniosku, że otooshi jest po prostu miłym dodatkiem do czegoś, co i tak trzeba zapłacić. Jeśli się mylę, niech ktoś bardziej kompetentny mnie poprawi. No i nie wiem, jak by wyglądała kwestia opłaty, gdyby zrezygnować z otooshi, ale po co z nich rezygnować? Są smaczne, ładnie podane i nigdy nie wiesz, co dostaniesz (poza kapustą w Hanbeyu :D), więc wnoszą element niespodzianki do całego zamówienia.

At the beginning, I was surprised by not expected, not ordered snacks, but for some time I have my own theory about it. They’re not everywhere and you always must pay for it. In izakayas, mainly the most popular ones, there’s often a sitting fee – you pay just for being there. Analyzing the bills I realized, that price of otooshi and sitting fee is always the same and it never double, so probably otooshi is just a nice add for something you must pay anyway. If I’m wrong, somebody please correct me. And no idea how would it be if you refused the otooshi, but how should you? It’s tasty, looks nice and you never know what you’ll be served (maybe apart from cabbage in Hanbey :D) so it’s a kind of surprise to all your order.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Otoshi w pubie Hanbey : kapucha:d / Otooshi in Hanbey pub: raw cabbage:d

 1. PRAWDA. / TRUE.

Te kieszonkowe ocieplacze potwierdzają, co pisałam wcześniej o metodach grzewczych w zimie: pomysłowość Japończyków jest naprawdę niesamowita. W sklepach można zobaczyć osobne ocieplacze na praktycznie każdą część ciała. Z tym, że nie jest to na pewno coś, co ja osobiście bym dodała do listy zadziwiających rzeczy w Japonii – można je kupić równie dobrze w Europie, używałam na wypady snowboardowe:) Ciekawsze są kieszonkowe popielniczki!

These pocket heaters confirm what’s written above about ways to warm yourself up: Japanese are really creative! In the shops you can find a special heater for almost all parts of a body. But for me it’s not something I would add to the astonishing things about Japan – you can buy them in Europe as well, I used it for snowboard trips:) Pocket ashtrays are more interesting!

 1. PRAWDA. / TRUE.

Chociaż poza Kumamonem, który faktycznie jest super popularny, raczej się ich nie widuje. Sprawdziłam z ciekawości, jakie maskotki ma Tokyo, Nuuuuda :<

They’re not so popular though, apart from Kumamon. I’ve checked the Tokyo’s characters. Nothing special:<

Tokijskie maskotki: / Tokyo’s mascots:

東京都1 東京都2 東京都3 東京都4 東京都5 東京都6 東京都7 東京都8 東京都9 東京都10 東京都11 東京都12

Najpopularniesze w 2014 – z prefektury Gunma: / The most popular in 2014 – from Gunma prefecture:

群馬ちゃん 群馬県2

Mój faworyt z prefektury Kanagawa – truskawka czy krewetka?! / My favourite from Kanagawa prefecture – is it strawberry or shrimp?!

神奈川

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Ale wygląda świetnie! Jak zobaczę kiedyś na żywo, dam znać!

But looks great! If I see it one day, I’ll let you know!

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Takich nie widziałam. Ale pomalowane pociągi czy samochody jak najbardziej.

Haven’t seen. But painted trains or cars – yes.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

 1. PRAWDA. / TRUE.

Od pół roku próbuję się wybrać i zawsze zapominam. Purikura jest dokładnie tym, co jest napisane: automatem do robienia sobie grupowych zdjęć, nakładania miliarda uroczych i słodziutkich efektów i drukowania przerobionych zdjęć jako naklejek. Chcę bardzo^^

I want to try this for half a year and always forget. Purikura is exactly what’s written: takes pictures which you can modify to make it as cute as you can and print as a sticker. Do want^^

 1. PRAWDA. / TRUE.

Ale co w tym dziwnego? Tu jest czysto zawsze i wszędzie.

Paradoks: nie ma koszy na śmieci, ale na ulicach nie zobaczy się ani pół papierka. Bardzo się zastanawiałam na początku, dlaczego każda guma do żucia w paczce jest pakowana w osobny papierek, dopóki nie zorientowałam się, idąc ulicą i ciamkając, że nie mam jej gdzie wyrzucić.

But what’s so strange about it? Here’s always clean.

Paradox: no trash bins, but you won’t find a single paper thrown on the road. I was wondering at the very beginning, why every single chewing gum is packed separately, until I realized one day walking the street and chewing that there’s nowhere to throw it away.

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Nie używam:d Ale znowu, co w tym dziwnego? W Europie na pewno też są.

I don’t need:d But again, why so strange? There’re same in Europe for sure.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Ale co w tym dziwnego? Chce ktoś krople jako suwenira?

Nothing surprising though. Anybody wants eye drops for a souvenir?

 1. PRAWDA. / TRUE.

Oprócz tego jeszcze sos sojowy, sól, pieprz, wilgotne chusteczki, pałeczki… – wszystko pakowane w oddzielne folijki i dodawane w sklepach gratis do każdego posiłku na wynos, nawet jeśli to tylko nudle instant.

Same with soy sauce, salt, pepper, wet tissues, chopsticks… – everything packed separately and added to every meal you buy in a convenience store, event when it’s only instant noodle soup.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Są osobne kapcie do chodzenia po domu i osobne tylko do wchodzenia do toalety. Ciężko się do tego przyzwyczaić, więc zdarzyło mi się kilka razy wyjść w kapciach toaletowych do innych pomieszczeń. Na szczęście gaijinom tego typu gafy zawsze uchodzą na sucho.

Different slippers are used in a toilet and in the other rooms. It’s difficult to get used to it, so it happened to me to walk away from a toilet wearing toilet slippers. Fortunately, foreigners are always forgived.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Na żywo nie widziałam, ale pokazywali w TV.

Haven’t seen live, but on TV.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Chyba nic do dodania.

Nothing to add.

 1. PRAWDA. / TRUE.

W Japo jest cały szereg zawodów polegających na kłanianiu się klientom, udzielaniu im podstawowych informacji, przypominaniu, żeby uważali pod nogi i wykonywaniu za nich najprostszych czynności. Są też zawody polegające na trzymaniu tabliczki z informacją, jakby nie można było postawić tej tabliczki na kijku. Ukryte bezrobocie.

In Japan there’s the wide range of jobs where everything you need to do is to bow politely, provide some basic info, warning customers to be careful and doing some simple things that they can do on their own. Holding a sign is also a job, although this sign may be stuck to a stick. Hidden unemployment.

 1. PRAWDA. / TRUE.

Ale co w tym dziwnego?

Why so strange?

 1. NIE WIEM. / NO IDEA.

Wszystkie shinkanseny, którymi jechałam w życiu były zupełnie normalne – poza tym, że były shinkansenami;) Ale takie wanny do moczenia nóg są bardzo popularne, szczególnie w miejscowościach, słynących z gorących źródeł – ustawione są po prostu na ulicach.

All shinkansens I was going with were totalny normal – apart from being shinkansens:) But footbaths are very popular, mainly in the areas famous for hot springs – they’re just placed along the road.

To był dziwny ranking. Zaczęłam się zastanawiać, czy mnie już tak bardzo nic nie dziwi w tym kraju, czy może naprawdę większość ludzi wybrałaby inne 30 zaskakujących rzeczy?

Kind of strange ranking. I started to wander, if it’s already nothing strange for me in that country or maybe most of people would also choose different 30 surprising things?

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s